Uslovi korišćenja

Dobrodošli na portal Diva Magazin (www.divamagazin.rs). Diva Magazin vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge portala. Korišćenjem bilo kog dela portala, kao i podsajtova Diva Magazina smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Diva Magazin ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Diva Magazina i podložno je tužbi.

Diva Magazin zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

Linkovi na druge web stranice

Diva Magazin se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i linkova na druge web stranice. Sve sadržaje Diva Magazina koristite na sopstvenu odgovornost i Diva Magazin ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu.

Zaštita privatnosti


Diva Magazin poštuje privatnost svojih korisnika i posetioca portala. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku, Diva Magazin neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja pravila Diva Magazina.

Korisnicima Diva Magazina strogo je zabranjeno:

  • objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način
  • objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima
  • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica
  • objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom
  • objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane
  • svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme
  • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika

Izmene uslova korišćenja

Diva Magazin zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku. Diva Magazin neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena.