MENTALNO ZDRAVLJE

MLADI U SRBIJI: Kada je pravi momenat za osamostaljivanje?

Mladi na Balkanu, a naročito u Srbiji, mahom teže donose odluku u vezi sa konačnim osamostaljivanjem. Fenomen koji je gotovo uobičajen podrazumeva takoreći kasno osamostaljivanje, podstaknuto tek zasnivanjem sopstvene porodice, a u velikom broju slučajeva se čak nastavlja takozvani život u zajednici, pod krovom roditeljskog doma jednog od partnera. Razlozi za ovakvu praksu su istovremeno i finansijske i emotivne, odnosno vaspitne prirode.

S jedne strane, ekonomski faktor ima značajnu ulogu u odlaganju ove odluke, te mladi mahom čekaju idealan trenutak u materijalnom smislu i imaju utisak da se zasnivanjem zasebnog doma odriču izvesne finansijske sigurnosti.

S druge strane, duboko usađene tradicionalne vrednosti upućuju na to da se fizičkim razdvajanjem na određen način kida ili oslabljuje veza sa matičnom porodicom. O ovim faktorima i njihovoj relevantnosti pročitajte više u tekstu koji sledi, u kojem ćemo pokušati da nađemo odgovor na pitanje kada je zapravo pravi momenat za osamostaljivanje i šta je potrebno imati u vidu kada se na ovaj korak odlučite.

Kako prevazići prepreke na putu ka samostalnosti?

Ideja da je obrazovanje sopstvenog doma finansijski iskorak koji može ugroziti materijalnu sigurnost je jedna od ključnih prepreka na putu ka potpunoj samostalnosti mladih u Srbiji.

Činjenica je, međutim, da pažljivim planiranjem i budžetiranjem ovaj životni cilj prestaje da se čini nedostižnim. Takođe je važno imati u vidu da odvojen život sobom nosi i određene povlastice u ovom smislu, odnosno da samostalnim životom možete da kontrolišete raspoređivanje svojih sredstava i prilagodite rashode prihodima.

Ovo je zapravo pametna odluka na duge staze, koja će pozitivno uticati na finansijsku situaciju, budući da prilagođavanjem navika mogućnostima stičete određene veštine u domenu štednje. Iz tog razloga je važno ovaj korak načiniti blagovremeno.

Odnos sa porodicom takođe na ovaj način može postati samo čvršći, budući da vreme koje provodite zajedno biva sadržajnije i kvalitetnije, a dobre navike i veštine koje su vam roditelji vaspitanjem preneli sada mogu biti primenjene u praksi i samim time ćete ih više ceniti.

Kako pronaći idealan dom?

Prvi korak ka osamostaljivanju u ovom pogledu podrazumeva obrazovanje jasne slike onoga što očekujete od svog doma. Načinite listu prioriteta, naravno u zavisnosti od toga da li ćete živeti sami ili sa partnerom, te i da li planirate zasnivanje sopstvene porodice.

Razmislite u kom domenu možete načiniti eventualne kompromise i pri odabiru idealne nekretnine razlučite da li vas obaveze i navike više vezuju za lokaciju ili sobnost i kvadraturu kuće ili stana.

Mladi u Srbiji se mahom odlučuju za život u većim gradovima, budući da gradovi pružaju više mogućnosti za napredak i bolje podržavaju dinamičan stil života. Ukoliko ste, prema tome, zainteresovani za ponude kao što su stanovi u Novom Sadu, Nišu ili Beogradu, pred vama će se naći širok izbor i brojne opcije kojima možete postići balans između vaših potreba i potreba partnera, kao i vaših očekivanja i realnih finansijskih mogućnosti.

U većim gradovima se kompromisi u vezi sa lokacijom mogu prevazići dobrim saobraćajnim vezama, odnosno linijama gradskog prevoza, pa se samim time možete fokusirati na enterijer i eventualno na poziciju stana u zgradi. Vrlo je važno da pri kupoviti nekretnine steknete uvid u njeno fizičko stanje. Razmislite o svojim planovima za budućnost i, naročito ukoliko planirate porodicu, uzmite u obzir i spratnost, lift, te i prirodno osvetljenje u prostorijama.

Koji su benefiti samostalnog života?

Samostalni život sobom donosi veliki broj pogodnosti. Sloboda koju dobijate kupovinom sopstvene nekretnine podrazumeva mogućnost da upoznate sebe i prilagodite prostor u kojem živite svojim potrebama.

Ukoliko ovakav način života vidite kao izlazak iz zone komfora, imajte na umu da je to zapravo dobra stvar. Eventualni izazovi na koje možete naići, preuzimajući sve odgovornosti koje samostalnost sobom nosi, će vas pre svega navesti da uložite trud u napredak. Ukoliko smatrate da vaši prihodi ne mogu da odgovore na sve zahteve samostalnog života, razmotrite načine na koje biste ih mogli uvećati.

To znači da ćete se fokusirati na samousavršavanje, uzeti u obzir promenu posla ili pronaći dodatni izvor prihoda. U slučaju da sa distance ne prepoznajete sve benefite života u sopstvenom domu, vrlo brzo ćete po useljenju shvatiti da su mogućnosti koje se pred vama otvaraju brojne i da su vredne dodatnog truda.

Da li postoji pravi momenat?

Ne postoji jedinstven odgovor na pitanje pravog momenta za početak samostalnog života, budući da zavisi od ostvarivanja životnih ciljeva koji ovom koraku prethode. S druge strane, za zaposlenog mladog čoveka, koji već ima svoj svakodnevni sistem funkcionisanja, obrazovane rutine i dnevne obaveze, ne postoji razlog da se ovaj korak odgađa.

Osnovni problem određivanja pravog momenta je pitanje da li ste spremni za potpunu samostalnost, jer je odgovor na to pitanje uglavnom zamagljen brojnim preispitivanjima o kojima smo ranije govorili. Donesite objektivan sud u vezi sa time da li su faktori koji utiču na vašu nesigurnost u vezi sa osamostaljivanjem zaista relevantni.

Da biste prepoznali pravi momenat za stupanje u ovu novu etapu života, racionalno procenite svoje finansijske mogućnosti i odredite svoje prioritete kada su vaše svakodnevne potrebe i navike u pitanju.

Koliko društvene mreže utiču na odevanje mladih?

Nakon što steknete uvid u sve benefite samostalnog života i odlučite da preuzmete na sebe obaveze kao zrela osoba, pred vama će se otvoriti brojne mogućnosti za napredak u profesionalnom kao i u privatnom domenu. Kada napokon zakoračite u sopstveni dom, zakoračićete u fazu života koja po stupanju u zrelo doba prirodno sledi.

Leave a Reply